نشانه‌های رويای صادقه

 

از میان خواب هایی كه می بینیم و خیلی از آنها زاییده نگرانی ها و مشغله های روزانه هستند، فقط رویاهای صادقه تعبیر دارند.
با توجه به تجربیات من، رویاهای صادقه واقعا انگشت شمار هستند و شايد به همین دلیل است که بسیاری از افراد و متخصصین روانشناسی، جنبه الهام و پیشگویی در رویا را باور ندارند. در حقیقت بیشتر رویاهای ما زاییده نگرانی‌ها و آرزوهای ماست ولی نمي توان آن دسته رویاهایی را که برای ما آگاهی‌های خاص و واقعی به ارمغان می‌آورند، انكار نمود.

درست است که اکثر خواب‌ها و رویاها از افکار، دلمشغولی‌ها و نگرانی‌های ما سرچشمه می گیرند و بنابراین نیاز به تعبیر و آنالیز ندارند اما برخی از آنها الهاماتی هستند که چشم حقیقت‌بین ما را به اسراری ناشناخته و عجيب می گشایند. رویای صادقه، خوابى است كه سرچشمه‌ی آن الهام می‌باشد و واقعیت‌هایی ناشناخته، پیشگویی‌هایی از آینده و یا پیام‌هایی از جهان ديگر را به تصویر می‌کشد.

اما چگونه می توان رویاهای صادقه را تشخیص داد؟

نشانه‌هایی وجود دارد که تا حد زیادی کمک می‌کنند که بتوانیم آنها را از انبوه خوابهای بی‌معنا تشخیص بدهیم. اگر می‌خواهید بدانید آیا خوابتان از رویاهای صادقه بوده یا نه، از خودتان این سوالات را بپرسید:

  • آیا حواستان در این خواب بیشتر از خواب های دیگری که می بینید فعال بودند؟
  • وقتی از این خواب بیدار شدید آیا احساس می کردید چیزی به شما الهام شده یا دلتان می خواست کار خاصی انجام دهید؟
  • آیا در خوابتان سرنخ و نشانه هایی از آنچه که ممکن است در آینده رخ دهد یا مرتبط با سوالات ذهنیتان وجود داشت؟
  • آیا پس از بیدار شدن  و یا از خواب پریدن،احساس خستگی یا گرگرفتگی و هیجان و امثال آن را در وجود خود داشته اید؟
  • آیا اطمینان دارید خوابتان تحت تاثیر مشغله های روزانه، بیماری یا شرایط محیطی نبوده است؟
  • عدم سابقه ذهنی از اتفاقات و صحنه‌های خواب

لازم به ذكر است كه لزومي ندارد همه اين موارد تيك بخورند و از طرف ديگر تيك خوردن همه اين موارد لزوما و قطعا بر صادقه بودن رويا صحه نمي‌گذارد.
 

نویسنده: بی‌بی‌رویا، ۲۰۱۶©

 

مطالب مرتبط

 

معرفی منابع تعبیر خوشایند یا تعبیر درست؟ سندیت خواب تعبيرخواب و زمان تفاوت تعبير خواب و فال

 

به اشتراك بگذار: