رویا نوشته‌ها: دانستنی‌های موضوعی خواب

رویا نوشته‌ها: دانستنی‌های موضوعی خواب

نمادین و غیرنمادین

 

گاهی اوقات بعضی رویاهای صادقه نیز نیازی به تعبیر شدن ندارند زیرا به صورت عینی و کاملا مشابه آنچه که در خواب دیده‌اید، اتفاق می‌افتند. (بیشتر…)

اشخاص مرتبط

 

وقتی در رویای خود یک نفر خاص رامی‌بینید، تعبیر این خواب لزوما به او برنمی‌گردد. (بیشتر…)

رویاهای عاشقانه

 

يك دسته از روياهای ما عليرغم داشتن روشنی و شفافيت فراوان و داشتن نشانه‌هايی كه بسيار شبيه رويای صادقه است، در واقع زاييدهء فریب‌های ضمیر ناخودآگاه ما هستند (بیشتر…)

متغیر بودن معانی نمادها

 

گاهی اوقات،معنای نمادهای خواب با توجه به مراحل مختف زندگی عوض مي‌شوند. (بیشتر…)

دیدار با رفتگان

 

جالب است که بیشتر افراد، تجربه دیدن رفتگان و افراد فوت شده در خواب را دارند. (بیشتر…)

شخصیتهای مشهور

 

یکی از موضوعات مشترک خوابهای ارسالی، دیدن شخصیتهای مشهور در رویاهاست. (بیشتر…)

به اشتراك بگذار: