متغیر بودن معانی نمادها

 

گاهی اوقات،معنای نمادهای خواب با توجه به مراحل مختف زندگی عوض مي‌شوند.
مهم است بدانيد با توجه به مقطع زمانی و مرحله زندگي خاصي كه در آن قرار داريد، نمادهاي خوابتان معاني خاصی پيدا مي‌كنند كه مخصوص همان مرحله است و با گذر از آن، ممكن است تغيير بكنند.
شايد به نظرتان عجيب به نظر برسد ولي گاهي اوقات اين مساله واقعا اتفاق می افتد.
مثلا زمانيكه يك دانش‌آموز دبيرستانی بودم نمراتي را كه در امتحانات اصليم مي‌گرفتم (آنهايی كه در كارنامه درج می شد) به صورت ماهي‌های قرمز توي آكواريوم مي‌ديدم. يك بار بااينكه همه امتحانات را خوب داده بودم در خواب ديدم كه در ميان ماهي‌هاي قرمز سرحالم، يك ماهي بيحال و لاغر شنا مي‌كند كه ديدنش ناراحتم مي‌كرد. نمراتم را كه گرفتم فهميدم ماجرا از چه قرار است. امتحان هندسه را خوب داده بودم اما ۳ سوالي را كه پشت برگه قرار داشت، نديده بودم و جواب نداده بودم☹️ در نتيجه نمره هندسه‌ام كه هيچوقت از ۱۹ كمتر نمي‌شد اين بار ۱۵ شد كه در آن سن و در آن مقطع زمانی خيلي غمگينم كرد.
بعدها كه بزرگتر شدم و دغدغه مسائل شغلی و مالي پيدا كردم، فرصتهای ماليم را به شكل ماهي‌های مختلف مي‌بينم. گاهي ماهي‌های مرده مي‌بينم كه نشان دهنده زحمت زياد براي يك كار و جواب نگرفتن است و گاهی ماهی های بزرگ و چاق كه نويد يك پاداش و موفقيت درست حسابی را به من مي‌دهند.
آيا خودتان تا به حال اين موضوع را تجربه كرده‌ايد؟

نویسنده: بی‌بی‌رویا، ۲۰۱۶©

 

مطالب مرتبط

 

شخصیتهای مشهور اشخاص مرتبط نمادین و غیرنمادین دیدار با رفتگان رویاهای عاشقانه

 

به اشتراك بگذار: