دیدار با رفتگان

 

جالب است که بیشتر افراد، تجربه دیدن رفتگان و افراد فوت شده در خواب را دارند.
در واقع یکی از موضوعات مهم مرتبط با تعبیرخواب، دیدن افراد فامیل و خانواده یا آشنایانی هستند که مدتها قبل از دنیا رفته‌اند یا در واقع رفتگان. خواب مشترک خیلی از افراد است که فرد مرده، زنده شده و این امر باعث حیرتشان می‌شود. این حالت، خبر از آن می‌دهد که فرد فوت شده در سرای آخرت جایگاه خوبی دارد یا اینکه اتفاقی می افتد که یاد او زنده خواهد شد.
نکته مهم راجع به دیدن خواب رفتگان این است که حالاتی مانند خوشحالی،ناراحتی و ..برای آنها تعبیر متفاوتی از زندگان دارد و دقیقا همان است که می‌بینید مثلا اگر مرده‌ای در خواب ما خوشحال باشد و بخندد یعنی روح او واقعا خوشحال است ولی برای فرد زنده این خواب یعنی پیش آمدن ناراحتی و اندوه.
بیننده خواب باید دقت زیادی کند که فرد فوت شده از چه کلماتی استفاده می‌کند زیرا اگر رویای صادقه باشد حتما معنای مهمی در آنها نهفته است. مردگان گاهی به زبان نمادین سخن می‌گویند و گاهی به صورت صریح ، پیامشان را می‌رسانند.
مثلا گاهی یک مرده به خواب ما می‌آید و از گرسنگی شکایت می‌کند. این خواب، نمادین است و نشان می‌دهد که او از بازماندگان، طلب خیرات می‌کند.
مثالی هم در اطرافیان داشته‌ام که مرده به خواب خواهرش آمده و ضمن خبر دادن از بارداری او، جنسیت فرزندش را هم اطلاع داده است در حالیکه خود خواهر هنوز از این امر بی‌اطلاع بوده و با مراجعه به پزشک می‌فهمد باردار است و بعدها هم فرزندش با همان جنسیت ذکر شده به دنیا می‌آید.

 
نویسنده: بی‌بی‌رویا، ۲۰۱۶©

  

مطالب مرتبط

 

            شخصیتهای مشهور اشخاص مرتبط نمادین و غیرنمادین رویاهای عاشقانه متغیر بودن معانی نمادها            

 

به اشتراك بگذار: