اشخاص مرتبط

 

وقتی در رویای خود یک نفر خاص رامی‌بینید، تعبیر این خواب لزوما به او برنمی‌گردد.
یکی از نکات مهمی که هنگام تعبیر خواب باید لحاظ شود و در واقع خود بیننده خواب باید بتواند به این تشخیص برسد این است که بعضی اوقات شخصیتهای آشنایی که در خواب می‌بینیم و اتفاق خاصی در رویای ما را رقم می‌زنند لزوما همان افرادی نیستند که فکر می‌کنیم هستند بلکه وجه تشابه خاصی با شخصیت دیده شده در سناریوی خوابمان دارند.
یک مثال می زنم تا بهتر متوجه شوید.
یک بار خواب یک دوست را دیدم که کفشهایش را گم کرده است و با هيجان شديدي گریه می‌کند. تعبیر این خواب، قطع یک ارتباط مهم عاطفی و احساسی یا ازدواج است ولی خوشحال شدن از این قطع ارتباط. اتفاقا از این دوست مدتها بود که خبر نداشتم ولی چند روز بعد، خبر جدایی یک دوست دیگر از همسرش را شنیدم که مدتهای مدیدی بود به دلیل مشکلات فراوانش در ازدواج، پيگير اين ماجرا بود ولی موفق نمی‌شد و سرانجام پس از رسيدن به اين خواسته، بسيار خوشحال بود که این مشکل بلاتکلیف از زندگیش را حل کرده است.
وجه اشتراک این دو دوست که هر کدام در مقاطع زمانی مختلفی در زندگی من حضور داشتند، همشهری بودن آنها بود که هر دو به یک شهر کوچک تعلق داشتند که يكي از آنها به دليل تصویر ذهنی مشابه و در اثر تداعي در رویای من به صورت آن ديگري ظاهر شده بودند.
کلا بدانید و آگاه باشید که این تصویرسازی‌های مشابه در رویاهای صادقه همیشه امکانپذیر است بنابراین وقتی در رویای خود اتفاقات و نمادهای خاصی را در رابطه با یک نفر خاص می‌بینید، تعبیر این خواب به طور قطعی و صددرصد به او برنمی‌گردد هرچند که ممکن است به او برگردد ولی با توجه به توضیحات داده شده ،هیچ قطعیتی در این مورد وجود ندارد.

نویسنده: بی‌بی‌رویا، ۲۰۱۶©

 

مطالب مرتبط

 

شخصیتهای مشهور رویاهای عاشقانه نمادین و غیرنمادین دیدار با رفتگان متغیر بودن معانی نمادها

 

به اشتراك بگذار: