پارامترهای تاثیرگذار تعبیرخواب

 

یکی از مهمترین مسائلی که در تعبیر خواب باید مورد توجه قرار بگیرد، پارامترهای متغیری است که در مورد بینندگان خواب وجود دارد و در نتیجه آنها، دو خواب مشابه با اثرگذاری آنها، تفسیرهای متفاوت و معانی کاملا متغیری پیدا می‌کنند. این پارامترها شامل موارد ذیل هستند : سن، جنسیت، تحصیلات، فرهنگ بومی، شغل، عقاید مذهبی و ….
هرچند که این پارامترها با توجه به تجربیات من محدود به این موارد نیستند و حتی می‌توان ادعا کرد که نوع رویاها و روش آنالیز آنها مانند اثر انگشت انسان برای هر فردی منحصربفرد است چرا که تولید رویای نمادین -خواه سرچشمه آن الهام باشد خواه از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه گرفته باشد- با فردیت و مشخصات خاص هر فرد، ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد و به همین دلیل است که به عنوان معبر ناچار هستم هنگام ارائه تعبیر خواب از کلمات کلی مانند فرصت، خبر، موقعیت و خواسته و … استفاده کنم که طیف وسیعتری از معانی را در خود بگنجاند.
به طور مثال در این رویانوشته توضیح دادم که نماد ماهی در دو مقطع سنی مختلف و نتیجتا در دو مرحله مختلف زندگی خودم دو معنای متفاوت داشته است. یا مثلا اگر نماد جغد را در نظر بگیریم دیدن آن در خواب فردی با فرهنگ اروپایی به معنای ملاقات و دریافت آگاهی از فردی خردمند و تیزبین است ولی در خواب فردی با فرهنگ شرقی به معنای دریافت خبرهای ناراحت کننده و بدشگون می باشد.

 
نویسنده: بی‌بی‌رویا، ۲۰۱۸©

  

مطالب مرتبط

 

    نشانه های رویای صادقه معرفی منابع سندیت خواب تعبيرخواب و زمان تفاوت تعبير خواب و فال    

 

به اشتراك بگذار: