نشانه‌های رويای صادقه

 

از میان خواب هایی كه می بینیم و خیلی از آنها زاییده نگرانی ها و مشغله های روزانه هستند، فقط رویاهای صادقه تعبیر دارند.
با توجه به تجربیات من، رویاهای صادقه واقعا انگشت شمار هستند و به همین دلیل است که بسیاری از افراد و متخصصین روانشناسی، جنبه الهام و پیشگویی در رویا را باور ندارند. در حقیقت بیشتر رویاهای ما زاییده نگرانیها و آرزوهای ماست ولی نباید از آن دسته رویاهایی گذشت که برای ما آگاهی های خاص و واقعی به ارمغان می‌آورند.

درست است که اکثر خواب‌ها و رویاهای ما از افکار، دلمشغولی ها و نگرانی های ما سرچشمه می گیرند و بنابراین نیاز به تعبیر و آنالیز ندارند اما برخی از آنها الهاماتی هستند که چشم حقیقت بین ما را به اسراری ناشناخته و مهم می گشایند.رویای صادقه، خوابى است كه حاوی الهام هایی از سمت پروردگار می‌باشد و واقعیتهای ناشناخته، پیشگویی هایی از آینده و یا پیامهایی از جهان آخرت را به تصویر می‌کشد.

اما چگونه می توان رویاهای صادقه را تشخیص داد؟

نشانه هایی وجود دارد که تا حد زیادی کمکمان می‌کنند که بتوانیم آنها را از انبوه خوابهای بی معنا تشخیص بدهیم. اگر می‌خواهید بدانید آیا خوابتان از رویاهای صادقه بوده یا نه،از خودتان این سوالات را بپرسید:

  • آیا حواستان در این خواب بیشتر از خواب های دیگری که می بینید فعال بودند؟
  • وقتی از این خواب بیدار شدید آیا احساس می کردید چیزی به شما الهام شده یا دلتان می خواست کار خاصی انجام دهید؟
  • آیا در خوابتان سرنخ و نشانه هایی از آنچه که ممکن است در آینده رخ دهد یا مرتبط با سوالات ذهنیتان وجود داشت؟
  • آیا پس از بیدار شدن  و یا از خواب پریدن،احساس خستگی یا گرگرفتگی و هیجان و امثال آن را در وجود خود داشته اید؟
  • آیا اطمینان دارید خوابتان تحت تاثیر مشغله های روزانه، بیماری یا شرایط محیطی نبوده است؟
 
نویسنده: بی‌بی‌رویا، ۲۰۱۶©

  

مطالب مرتبط

 

    معرفی منابع تعبیر خوشایند یا تعبیر درست؟ سندیت خواب تعبيرخواب و زمان تفاوت تعبير خواب و فال    

 

به اشتراك بگذار: