سندیت خواب

 

آیا با کمک گرفتن از آگاهی‌های منتج از یک خواب، میتوان راجع به مسائل مهم زندگی تصمیم‌گیری کنیم یا راجع به افراد مختلف قضاوت نماییم؟
 


اگر سابقه دیدن رویاهای صادقه داشته باشید، حتما این سوال برایتان پیش آمده است.
طبق نتایج تجربیاتی که در طول سالها کار کردن روی موضوع تعبیرخواب برایم پیش آمده، نمیتوان فقط با محوریت تعبیر خواب این کارها را انجام داد به چند دلیل:

  • رویای صادقه دیدن امری اختیاری نیست و علیرغم شایعات موجود نمیتوان با گفتن ذکر یا انجام اعمال خاصی قطعا راجع به یک موضوع خاص، خواب صادقه ببینیم چرا که دریافت آگاهی تحت مشیت خداوند است هرچند که این احتمال وجود دارد که با دعا و نیایش بتوانیم این آگاهی را دریافت کنیم اما این امر صددرصد و قطعی نیست.
  • طبق آنچه که در رویانوشته رویاهای عاشقانه آورده‌ام، خیلی از اوقات آرزوها و امیال درونی می‌توانند ما را فریب بدهند و برایمان مدینه فاضله دروغینی ترسیم کنند که تصور کنیم حتما به خواسته موردنظرمان دست پیدا می‌کنیم.
  • و طبق رویانوشته اشخاص مرتبط، افراد و حتی مکان های مختلفی که در خواب می بینیم ممکن است فقط یک نماد باشند از افراد و مکان های مرتبط و مشابه بنابراین از کجا میتوان اطمینان حاصل کرد که ظاهر شدن آنها در خواب، نماینده چه افراد یا اماکنی می باشد؟

با وجود همه این مسائل برای فرآیند تصمیم‌گیری نمیتوان فقط به خوابهایمان استناد کنیم ولی اگر دلایل منطقی دیگری برای تصمیم‌گیری داشته باشیم، پیام یک رویای صادقه برای اطمینان قلبی بیشتر به ما کمک می کند و یا اینکه برای حل معماهای زندگی کلیدی در اختیارمان قرار می دهد که با کمک آن ممکن است به راه حلهایی منطقی دست پیدا کنیم.

 
نویسنده: بی‌بی‌رویا، ۲۰۱۶©

  

مطالب مرتبط

 

    معرفی منابع تعبیر خوشایند یا تعبیر درست؟ نشانه های رویای صادقه تعبيرخواب و زمان پارامترهای تاثیرگذار بر تعبیر خواب    

 

به اشتراك بگذار: