شخصیتهای مشهور

 

یکی از موضوعات مشترک خوابهای ارسالی، دیدن شخصیتهای مشهور در رویاهاست.
نکته مهم در تعبیر این رویاها، توجه به این موضوع است که باید دید شخصیت مشهور دیده شده اعم از رییس‌جمهور، هنرپیشه،مجری تلویزیون و دانشمند و …در چه زمینه ای معروف است. این زمینه شهرت یا به صورت نمادین یا به صورت مستقیم در رویای شما معنا پیدا می کند. به طور مثال یکی از خوابهای ارسالی به من این بود که دانش آموزی در بازه زمانی قبل از اعلام نتایج کنکور، آلبرت انیشتن را در رویا دیده بود که به او یک جعبه می‌دهد که تعبیر آن،قبول شدن در رشته فیزیک بود.

گاهی هم شباهت ظاهری اطرافیان یا شباهت خاص دیگری با شخصیت مشهور باعث می‌شود که این نماد به خواب شما راه پیدا کند. خود شما به عنوان بیننده خواب بهتر از هر فرد دیگری می‌توانید تشخیص دهید که آیا شخصیت دیده شده، فردی از اطرافیان را برای شما تداعی می‌کند یا خیر.

 
نویسنده: بی‌بی‌رویا، ۲۰۱۶©

  

مطالب مرتبط

 

رویاهای عاشقانه نمادین و غیرنمادین اشخاص مرتبط دیدار با رفتگان متغیر بودن معانی نمادها

 

به اشتراك بگذار: