تعبیر خوشایند یا تعبیر درست؟

 

در مورد تعبیر خواب، عقاید و باورهایی وجود دارد مانند اینکه اگر خوابی را که ظاهر ناراحت کننده دارد برای كسي نقل نکرده و به آن توجه نکنیم، آن تعبیر و معنای ناراحت کننده اتفاق نخواهد افتاد اما طبق تجربیات خودم بارها پیش آمده که به خوابی با نمادهای منفی و هشداردهنده توجه نکرده ام یا سعی کرده ام با یک دید مثبت اغراق شده به نمادها، آن رویا را مثبت تفسیر کنم اما با روی دادن سلسله اتفاقاتی که دقیقا معنای نمادین و مشخص آن رویا را به تصویر می کشیدند، متوجه شدم که انکار تفسیر نمادهای منفی در رویا احتمال وقوع آنها را از بین نمی برد.


با در نظر گرفتن این تجربیات خود و توجه به این موضوع که شرط اول تعبیر خواب، حفظ امانت پیام های دریافت شده در خواب است نباید سعی کنيم که برای مکدر نکردن خاطر بیننده، پیام خواب را انکار نماييم یا با وجود بررسی و تشخیص نمادهای منفی، سعی کنیم آن را به صورت کاملا غیرواقعی و دور از ذهن تفسیر کنیم به صورتی که هشدارهای خواب نادیده گرفته شوند.
البته شايد به عنوان یک معبر اجازه داشته باشم که وقتی نمادی دو معنای متفاوت دارد، سعی کنم با حفظ هماهنگی بین معنای نمادهای دیگر، آن معنایی را انتخاب کنم و به بیننده ارائه دهم که حالت مثبت تر و خوشحال کننده تری دارد ولی هیچ آیه و حدیث و قانونی وجود ندارد که مجوز بدهد یک پیام منفی را با خواست شخصی خودمان به یک پیام مثبت خوشحال کننده برای بیننده تبدیل کنیم چرا که با نادیده گرفتن هشدارهای آن پیام منفی اتفاقی که شاید با احتیاط و دوراندیشی قابل اجتناب بود، ممکن است رخ بدهد و ما را ناراحت و متاسف بنمايد.

 
نویسنده: بی‌بی‌رویا، ۲۰۱۸©

  

مطالب مرتبط

 

    نشانه های رویای صادقه پارامترهای تاثیرگذار بر تعبیر خواب سندیت خواب تعبيرخواب و زمان تفاوت تعبير خواب و فال    

 

به اشتراك بگذار: