گفته ها

گفته های معروف در مورد رویا

از زمانی که بشر توانست سخن گفتن را بیاموزد و به بیان احساسات خود بپردازد،خواب و رویا از موضوعاتی بوده است که او علاقه داشته راجع به آن صحبت کند. شاید این امر به او کمک می کرده است از اضطراب ناشی از یک کابوس رها شود یا بتواند احساس خوب ناشی از یک رویای زیبا را با دیگری سهیم شود و از یادآوری مجدد آن لذت ببرد. برای دیدن متوالی گفته ها روی آیکون دوربین در تصاویر کلیک کنید:

به اشتراك بگذار: