خانه

وقتی اتفاق افتاد

توضيحات بينندگان خواب درباره به واقعیت پیوستن تعبیرها و نحوه مطابقت آن با اتفاقات بیداری را بخوانید...

جدیدترین تعبیرهای خواب

بخوانید و بدانید

باید اذعان کرد که رویا دیدن مقوله شگفت انگیز و پیچیده‌ای است و آنالیز و تعبیر آن بسیار دشوار می‌باشد. اگر از افرادی باشیم که به پیامهای نهفته در خوابهایشان اهمیت می دهند، نمی‌توانیم فقط به کتابهای تعبیرخواب بسنده کنیم که مثل یک دیکشنری و فرهنگ لغات عمل می کنند و همانطور که هیچ فردی با داشتن فرهنگ لغات نمی تواند مترجم شود، تعبیر یک رویای پیچیده هم با فقط با کمک گرفتن از کتاب تعبیرخواب غیرممکن است. سایت بی‌بی‌رویا برای کمک به رمزگشایی این پیچیدگی ها و تعبیر بهتر خواب های شما ایجاد شده است. برای استفاده از مطالب این سایت و به خصوص بخش تعبیرهای نمونه، مطالعه و دانستن موارد زیر به صورت پیش نیاز توصیه می گردد :

یک جرعه آرامش

 

رویا نوشته ها

  • رویاهای عاشقانه
      يك دسته از روياهای ما عليرغم داشتن روشنی و شفافيت فراوان و داشتن نشانه‌هايی كه بسيار شبيه رويای صادقه است، در واقع زاييدهء فریب‌های ضمیر ناخودآگاه ما هستند

بیشتر بخوانید...

   

مبانی و نظریات رویا

  • نشانه‌های رويای صادقه
      از میان خواب هایی كه می بینیم و خیلی از آنها زاییده نگرانی ها و مشغله های روزانه هستند، فقط رویاهای صادقه تعبیر دارند.

بیشتر بخوانید...

   
به اشتراك بگذار: